Ashui.com

Friday
Jul 01st
Home Tin tức Việt Nam Hà Nội "chốt" thời điểm giải quyết nhà công

Hà Nội "chốt" thời điểm giải quyết nhà công

Viết email In

Việc bàn giao, tiếp nhận nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố sẽ phải hoàn thành vào cuối năm 2010.

Đó là một trong những nội dung chính của Quyết định 98/2009 vừa được UBND thành phố Hà Nội ban hành nhằm hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan tự quản bàn giao trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các loại nhà ở đang được các cơ quan, tổ chức tự quản sẽ phải bàn giao về thành phố quản lý gồm: nhà ở được tạo lập bằng vốn ngân sách Nhà nước; nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước nhưng có một phần vốn của cá nhân hoặc các tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh; nhà ở có nguồn gốc khác được chuyển sang sở hữu Nhà nước theo qui định; Nhà ở được xây dựng bằng quỹ phúc lợi doanh nghiệp và cả nhà ở được xây từ vốn liên doanh, liên kết của doanh nghiệp Nhà nước (bằng tiền hoặc đất) nhưng đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét cụ thể từng trường hợp.

Ngoài ra, thành phố cũng có chủ trương tiếp nhận những căn nhà không có nguồn gốc là nhà ở nhưng đã được các cơ quan, đơn vị bố trí làm nhà ở trước ngày ban hành Quyết định 118/1992 của Thủ tướng Chính phủ về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền vào lương.

Nhà ở đã được cơ quan bán hóa giá không đúng qui định trước ngày có hiệu lực thi hành Nghị định 61/CP của Chính phủ và nhà ở có nguồn gốc do cơ quan tự quản quản lý nhưng đã giải thể (hoặc không xác định cơ quan quản lý) cũng sẽ được thành phố tiếp nhận.

Tuy nhiên, trước mắt thành phố sẽ tạm thời chưa tiếp nhận, bàn giao các trường hợp nhà ở không có nguồn gốc rõ ràng; đang tranh chấp, khiếu kiện; nhà cao tầng đang có dự án phá dỡ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Những nhà không có nguồn gốc là nhà ở đã bố trí làm nhà ở sau ngày ban hành Quyết định 118 hoặc bố trí làm nhà ở trước ngày ban hành quyết định này nhưng không đủ một số điều kiện theo qui định cũng chưa được thành phố bàn giao, tiếp nhận mà phải thực hiện theo lộ trình sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Cũng theo quyết định, kể từ ngày 10/9 tới, Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện, thị xã sẽ được thành phố ủy quyền tiếp nhận, quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước được bàn giao từ các cơ quan tự quản trên địa bàn Thủ đô. Việc bàn giao, tiếp nhận nhà phải cơ bản được hoàn thành trước 30/9/2010.

Kinh phí để thực hiện việc đo, vẽ diện tích nhà, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất để phục vụ cho việc tiếp nhận các nhà, đất này cũng như cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất sẽ do ngân sách thành phố cấp.

Từ Nguyên

>> Hà Nội sẽ không còn một không gian biệt thự cổ 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo