Ashui.com

Saturday
Oct 16th
Home Tin tức Việt Nam TP Hồ Chí Minh: Phát triển nhà ở phải phù hợp với chương trình kế hoạch

TP Hồ Chí Minh: Phát triển nhà ở phải phù hợp với chương trình kế hoạch

Viết email In

Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi UBND TP Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch Phát triển nhà ở TP Hồ Chí Minh năm 2019 (không kèm theo Danh mục dự án phát triển nhà ở).

Hiện nay tại TP Hồ Chí Minh, các dự án nhà ở triển khai trong thời gian từ 02 đến 5 năm, thậm chí có trường hợp kéo dài đến 10 năm. Do đó, khi xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án phát triển nhà ở mới thì phải căn cứ Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm chứ không căn cứ Kế hoạch phát triển hàng năm.

Kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm chủ yếu là phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố thực hiện hàng năm để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở của thành phố trong giai đoạn 5 năm. Trên cơ sở đánh giá kết quả phát triển nhà ở từ năm 2016 đến năm 2018, đối chiếu với các chỉ tiêu phát triển nhà ở trong giai đoạn 5 năm (2016 – 2020), xác định các chỉ tiêu còn lại phải thực hiện trong 02 năm 2019 - 2020, qua đó đề ra các chỉ tiêu và nội dung cụ thể trong năm 2019 để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan phải thực hiện.

Nội dung của Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm (2016 - 2020) theo quy định của Nghị định 99/2015/NĐ-CP là không yêu cầu phải kèm theo danh mục các dự án phát triển nhà ở.

Do đó, không yêu cầu phải bổ sung vào Danh mục dự án phát triển nhà ở đã ban hành kèm theo Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

Đối với các dự án chưa có trong danh mục các dự án nhà ở đang triển khai thực hiện thì Sở Xây dựng sẽ hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, phù hợp với Kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố trong giai đoạn 2016 – 2020, đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng.

Đồng thời Sở Xây dựng cũng phối hợp với các quận, huyện rà soát cụ thể tình trạng pháp lý các dự án trên địa bàn các quận, huyện, cập nhật vào Danh mục các dự án nhà ở đang thực hiện để theo dõi, tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố, phục vụ cho việc xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025.

Riêng các dự án chưa có trong Danh mục các dự án nhà ở dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020 (dự án chưa đầy đủ các thủ tục pháp lý, khả năng hoàn thành trước năm 2020 không khả thi) thì Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, phối hợp với các quận, huyện để đánh giá kết quả thực hiện, nếu dự án hoàn thành trước 2020, sẽ cập nhật vào Danh mục các dự án nhà ở hoàn thành từ nay đến 2020, phục vụ cho việc tổng hợp kết quả hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng kiến nghị UBND thành phố khi chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư hay điều chỉnh nội dung chấp thuận đầu tư của dự án nhà ở thì phải phù hợp với nội dung Chương trình phát triển nhà ở TP Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016 - 2020 đã được UBND Thành phố phê duyệt. Không yêu cầu các dự án nhà ở phải có trong danh mục các dự án đang triển khai hoặc dự kiến hoàn thành đã ban hành kèm theo Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016 – 2020.

Cao Cường

(Báo Xây dựng)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo