Ashui.com

Saturday
Aug 13th
Home Tin tức Việt Nam Phát triển Thừa Thiên - Huế và đô thị Huế đến năm 2020

Phát triển Thừa Thiên - Huế và đô thị Huế đến năm 2020

Viết email In

Ngày 4/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt và triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Thừa Thiên - Huế và đô thị Huế đến năm 2020.

Các đại biểu dự Hội nghị quán triệt Kết luận số 48 KL/T.Ư, Bộ Chính trị, với phương hướng xây dựng Thừa Thiên - Huế đến năm 2020 là: Xây dựng Thừa Thiên - Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trong vài năm tới, là trung tâm của khu vực miền trung và một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch; khoa học - công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Phấn  đấu  đến  năm 2020, Thừa Thiên - Huế xứng tầm là đô thị cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, y tế, đào tạo lớn của cả nước và khu vực các nước Ðông - Nam châu Á; quốc phòng, an ninh được tăng cường; chính trị - xã hội ổn định, vững chắc; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng được nâng cao rõ rệt; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Hội nghị đã tập trung thảo luận nhất trí đánh giá, bên cạnh những thành tựu đạt được, Thừa Thiên - Huế còn một số hạn chế cần khắc phục như: Kết quả phát triển thời gian qua chưa xứng với tiềm năng, lợi thế so sánh, nhất là du lịch, dịch vụ và kinh tế biển. Thiên tai và dịch bệnh luôn là nguy cơ tiềm ẩn làm suy yếu nền kinh tế của tỉnh. Sự phân bổ lực lượng sản xuất chưa tạo thành động lực để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội. Ðời sống nhân dân, nhất là vùng núi, vùng sâu chưa thật ổn định, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Lực lượng sản xuất phát triển chậm; quy mô còn nhỏ, công nghệ sản xuất chưa cao; ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất còn ít; sản phẩm chiếm ưu thế trên thị trường chưa nhiều; giá trị kim ngạch xuất khẩu còn thấp.

Triển khai thực hiện Kết luận của Bộ chính trị, trước mắt, Ðảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế, lãnh đạo chính quyền các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Gắn xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế và đô thị Huế trong mối quan hệ hữu cơ với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm miền trung và các nước thuộc tiểu vùng sông Mê Kông, mở rộng, thông qua hành lang kinh tế Ðông - Tây, trục quốc lộ 1A, đường bộ cao tốc để thu hút vốn đầu tư và công nghệ mới nhằm phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ du lịch và xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, khai thác các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng, lợi thế, Thừa Thiên - Huế chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, xây dựng tỉnh thành một trung tâm văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và bản sắc văn hóa Huế.

>> Xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thành đô thị cảng, trung tâm du lịch 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo