Ashui.com

Tuesday
May 24th
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật "Chỉnh" những bức xúc nhất liên quan xây dựng cơ bản

"Chỉnh" những bức xúc nhất liên quan xây dựng cơ bản

Viết email In

Dùng một luật sửa đổi nhiều luật” lần đầu tiên được áp dụng để tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến xây dựng cơ bản. Dự án luật luật này nhắm đến việc chỉnh sửa những vấn đề cốt lõi nhất, bức xúc nhất hiện nay…

Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản được Chính phủ trình xin ý kiến Thường vụ Quốc hội vào chiều 16/4.

Theo tờ trình, Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung 52 điều, khoản vướng mắc bức xúc nhất trong 8 luật (bao gồm luật Xây dựng, luật Đầu tư, Đấu thầu, Doanh nghiệp, Đất đai… ) và 1 Nghị quyết.
 
Liên quan đến mức chỉ định thầu, Luật Đấu thầu hiện hành qui định được chỉ định thầu trong trường hợp “Gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu dưới năm trăm triệu đồng, gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp có giá gói thầu dưới một tỷ đồng thuộc dự án đầu tư phát triển”. Trong dự thảo luật sửa đổi chung qui định, giao Chính phủ qui định hạn mức chỉ định thầu cụ thể mà không qui định trong luật.
 
Báo cáo thẩm tra của UB Kinh tế cho rằng, về lâu dài cần tiến tới đấu thầu rộng rãi, hạn chế chỉ định thầu. Tuy nhiên, trong tình hình suy giảm kinh tế, cần đẩy mạnh kích cầu đầu tư như hiện nay thì việc giao Chính phủ qui định hạn mức chỉ định thầu nhằm linh hoạt hơn chỉ định thầu là cần thiết.

Riêng về phân cấp trong đấu thầu, UB Kinh tế lại không đồng ý với việc phân cấp cho chủ đầu tư phê duyệt kết quả đấu thầu. Lí lẽ của UB, hiện tại nhiều chủ đầu tư còn hạn chế về năng lực, kinh nghiệm, khi được giao thêm quyền một mặt có thể dẫn tới lạm quyền, mặt khác có thể lúng túng, sợ trách nhiệm, không dám triển khai thực hiện sẽ dẫn đến chậm trễ trong việc triển khai thực hiện dự án, công trình.

Với Luật Đất đai, UB Kinh tế cho rằng, luật này liên quan đến những vấn đề phức tạp về quan điểm, chủ trương, quản lí và sử dụng đất đai, giá đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng… Vì thế, nếu chỉ sửa đổi một vài điều chưa giải quyết được vướng mắc hiện tại mà có thể còn làm phức tạp thêm tình hình.

Riêng về vấn đề thống nhất cấp 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như Nghị quyết số 07/NQ - QH12, theo UB Kinh tế, lần này cần sửa qui định có liên quan trong Luật Đấu thầu và Luật Nhà ở.

UB Kinh tế cũng cho rằng, hiện tại chưa nên sửa một số luật trong tổng số 8 luật Chính phủ đề xuất. Gớp ý với dự thảo luật, nhiều ý kiến tại Thường vụ cũng bày tỏ quan điểm, các vấn đề đưa ra quá rộng, trong khi chỉ cần tập trung tháo gỡ những gì cốt lõi nhất, chín muồi nhất…

Về phía Chính phủ, Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Võ Hồng Phúc cho rằng, ông cũng muốn làm gọn lại và làm thật kĩ để có thể thông qua ngay tại kì họp tới của Quốc hội vào tháng 5 này. Nếu để kì họp cuối năm của Quốc hội mới thông qua sẽ ảnh hưởng đến đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng vốn nhà nước. Ông Phúc cho biết, sẽ báo cáo xin ý kiến Chính phủ về tinh thần sửa đổi gọn ghẽ hơn…

>> Luật về đầu tư, xây dựng cần tránh lãng phí thời gian và tiền 

>> Đầu tư xây dựng cơ bản: Cuộc "đại phẫu" về luật 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 1304 khách Trực tuyến

Quảng cáo