Ashui.com

Wednesday
May 18th
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật Các dự án bất động sản sẽ phải cập nhật thông tin tiến độ thường xuyên

Các dự án bất động sản sẽ phải cập nhật thông tin tiến độ thường xuyên

Viết email In

Bộ Xây dựng cho biết kể từ ngày 1/10 tới, các dự án bất động sản trên toàn quốc phải cập nhật thông tin tiến độ thường xuyên. 

Đây là yêu cầu bắt buộc được Bộ Xây dựng công bố tại Thông tư số 11 về “Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản.” 

Như vậy, tất cả chủ đầu tư phải báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án bất động sản như nội dung cơ bản theo văn bản chấp thuận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  


(Ảnh minh họa: Đình Dũng /TBKTSG) 

Khi dự án có điều chỉnh, bổ sung thì chủ đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo bổ sung những nội dung điều chỉnh. Đặc biệt, tình hình triển khai đầu tư xây dựng từ khâu giải phóng mặt bằng, triển khai hạ tầng kỹ thuật cho đến thi công cũng phải thường xuyên cập nhật. 

Bên cạnh đó, việc kinh doanh tại dự án gồm các nội dung về tình hình huy động vốn, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, công tác bán - cho thuê nhà hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất... cũng nằm trong nội dung phải báo cáo.

Bộ Xây dựng còn yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục báo cáo tình hình kinh doanh (bán, cho thuê bất động sản) khi dự án đã hoàn thành quá trình đầu tư xây dựng. 

Mặc dù Sở Xây dựng là đầu mối giúp cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố về quản lý hoạt động xây dựng, nhà ở và thị trường bất động sản nhưng trên thực tế cơ quan này chưa phát huy được hết vai trò, chức năng nhiệm vụ.

Một trong những nguyên nhân được Bộ Xây dựng chỉ ra là do thiếu quy định pháp luật yêu cầu chủ đầu tư dự án bất động sản báo cáo tình hình triển khai thực hiện; thiếu cơ sở dữ liệu và thông tin về các dự án phát triển nhà ở, đầu tư xây dựng khu đô thị mới cũng như các loại bất động sản khác...

Bên cạnh đó, cơ chế phối hợp giữa các Bộ ngành có liên quan trong việc cung cấp thông tin dự án bất động sản còn lỏng lẻo, việc thực thi pháp luật của các chủ đầu tư chưa tốt vì chưa có chế tài xử phạt... Bởi vậy, việc cập nhật thông tin về tình hình triển khai các dự án bất động sản của các địa phương còn chưa hiệu quả, vừa chậm, vừa thiếu.

Việc tập hợp nguồn thông tin thường xuyên sẽ phục vụ hữu hiệu cho công tác quản lý các dự án bất động sản và thị trường nói chung; đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương trong việc theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình thực hiện các dự án bất động sản.

Việc làm này cũng khắc phục tình trạng dự án triển khai chậm tiến độ, không đầu tư hạ tầng đồng bộ hoặc không triển khai sau khi được cấp phép đầu tư, tình trạng đầu tư tràn lan, tự phát... gây lãng phí tài nguyên đất đai và vốn đầu tư của xã hội./. 

Thu Hằng

[ Download: Thông tư số 11/2013/TT-BXD ] 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 1910 khách Trực tuyến

Quảng cáo