Chủ đầu tư không nhất thiết lập ban quản lý dự án

Thứ bảy, 04 Tháng 4 2009 08:45 Lao Động
In
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân vừa ký ban hành Thông tư 03/TT-BXD ngày 26.3.2009 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Thông tư quy định: Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư thì người quyết định đầu tư giao cho đơn vị quản lý, sử dụng công trình làm chủ đầu tư.

Trường hợp chưa xác định được đơn vị quản lý, sử dụng công trình hoặc đơn vị quản lý, sử dụng công trình không đủ điều kiện để tổ chức triển khai thực hiện dự án thì người quyết định đầu tư giao cho đơn vị có đủ điều kiện làm chủ đầu tư. 

Chủ đầu tư có thể sử dụng bộ máy của mình để tổ chức quản lý dự án, chỉ áp dụng đối với dự án quy mô nhỏ có tổng mức đầu tư dưới 7 tỉ đồng. Hình thức nữa là chủ đầu tư thuê tư vấn có đủ năng lực quản lý dự án. Trong trường hợp này, chủ đầu tư phải cử cán bộ chuyên trách, giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc quản lý việc thực hiện hợp đồng của tư vấn.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: