Ashui.com

Monday
Jul 04th
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật Rà soát hơn 300 đồ án quy hoạch, dự án trên địa bàn TP Hà Nội mở rộng

Rà soát hơn 300 đồ án quy hoạch, dự án trên địa bàn TP Hà Nội mở rộng

Viết email In
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã khẩn trương rà soát đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội mở rộng, làm cơ sở cho việc nghiên cứu quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Đến nay, Bộ đã hoàn thành quá trình rà soát và có báo cáo đánh giá kết quả.

Bộ Xây dựng đã tập trung kiểm tra, rà soát hơn 300 đồ án quy hoạch xây dựng và dự án đầu tư xây dựng nằm trong phạm vi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội. Qua đó cho thấy, thời gian vừa qua, để thu hút đầu tư các nguồn vốn trong nước và nước ngoài, các tỉnh nằm trong ranh giới Hà Nội mở rộng đã có nhiều cố gắng, chủ động lập đồ án quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, từng bước thay đổi về cơ cấu lao động và nâng tổng sản phẩm GDP trên địa bàn.

Theo bà Phan Mỹ Linh - Vụ trưởng Vụ Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch Xây dựng, tổ trưởng tổ rà soát, để có cơ sở khách quan và khoa học cho việc rà soát các đồ án, dự án nói trên, Bộ Xây dựng dựa trên 4 tiêu chí, bao gồm: cơ sở pháp lý; sự phù hợp với quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội; sự tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng; sự phù hợp nguyên lý tổ chức không gian đô thị và hạ tầng kỹ thuật. Căn cứ vào 4 tiêu chí trên, việc kiểm tra, rà soát được tập trung phân tích theo các khu vực địa lý, theo loại hình đồ án, dự án để từ đó đưa ra một bức tranh tổng thể về thực trạng phát triển đô thị trên quy mô hơn 3.300 km2 của thủ đô Hà Nội mở rộng, đồng thời kiến nghị thành hai nhóm chính, bao gồm các đồ án quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng có thể tiếp tục triển khai và các đồ án quy hoạch xây dựng, dự án tạm dừng.

Bà Phan Mỹ Linh cho biết, quy hoạch là một quá trình "động", được nghiên cứu xem xét một cách thường xuyên nhằm đáp ứng với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Vì vậy đối với các đồ án quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng mà Bộ Xây dựng đề nghị tạm dừng không có nghĩa là phải chờ đến khi có quy hoạch chung thủ đô Hà Nội mở rộng được phê duyệt mới được tiếp tục thực hiện. Song song với việc nghiên cứu lập đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội mở rộng, UBND thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát, xem xét và hướng dẫn các nhà đầu tư điều chỉnh, bổ sung các nội dung theo đúng quy định, đảm bảo tính thống nhất, hài hòa giữa các dự án và phù hợp với các khu chức năng lớn của không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật khung đang được nghiên cứu trong đồ án quy hoạch chung thủ đô Hà Nội mở rộng.

Quá trình rà soát toàn bộ các đồ án quy hoạch xây dựng và dự án đầu tư xây dựng với quy mô hơn 3.300 km2 trên địa bàn thủ đô Hà Nội mở rộng sẽ đánh giá xác định lại những vùng có thể khai thác thuận lợi cho mục đích phát triển thủ đô, cân bằng lại các nhu cầu mà trong phạm vi Hà Nội hiện nay không có đủ điều kiện đáp ứng. Dựa trên các ưu thế về quỹ đất, chuyển hóa từ vùng bán sơn địa để xây dựng đô thị, xây dựng các trung tâm quốc gia có đủ quy mô, các trung tâm đại học, các khu dân cư... có môi trường sống chất lượng cao, giãn một số khu vực chức năng để giảm tải cho trung tâm...

Sự tồn tại của các dự án đã và đang triển khai đòi hỏi nhà tư vấn lập quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội phải có phân tích và đưa ra các giải pháp xử lý hài hòa giữa các dự án đã và đang triển khai với các dự án sẽ thực hiện nhằm không làm thay đổi hẳn quy hoạch của Hà Nội cũ - bà Linh nói. Trong quá trình quy hoạch xây dựng Hà Nội mới, nguyên tắc đầu tiên là bảo tồn và phát huy những gì đang có ở mức cao hơn. Những quy hoạch nào đang làm không tốt thì phải điều chỉnh, trên cơ sở đó có sự phát triển mới. Với Hà Nội mở rộng, những dự án gượng ép quá về mặt quy mô sẽ được xem xét. 
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 2143 khách Trực tuyến

Quảng cáo