Ashui.com

Wednesday
Aug 17th
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật Hà Nội quy định giá bán biệt thự công

Hà Nội quy định giá bán biệt thự công

Viết email In

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành định mức và giá bán nhà ở là biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối với các đối tượng đang thuê nhà theo Nghị định 61/CP của Chính phủ, khi đủ điều kiện mua thì giá bán sẽ thực hiện theo Quyết định số 28 ngày 6/1/1995 của UBND thành phố Hà Nội về giá chuẩn nhà ở xây dựng mới. Còn đối với hạn mức đất ở khi bán biệt thự sẽ được thực hiện theo quyết định số 61 ngày 4/11/ 1998 của UBND thành phố.

Cụ thể, đối với nhà từ đường vành đai 2 trở vào trung tâm thành phố Hà Nội (thuộc 4 quận nội thành cũ), hạn mức đất ở khi mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước không quá 120 m2/hộ; từ vành đai 2 trở ra, không quá 180 m2/hộ.

Đặc biệt, các trường hợp người có công với cách mạng sẽ được thực hiện theo Quyết định số 20 ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan.

Về mức giá, UBND thành phố quy định, đối với phần đất ở trong hạn mức, mức thu sẽ là 40% giá đất qui định tại quyết định 3519/2007QĐ-UB của thành phố Hà Nội về giá các loại đất và Quyết định số 35/ 2004 QĐ - UB về phân loại đường phố (gồm cả các đường phố mới đặt tên tính đến thời điểm bán) nhân với hệ số K = 2,7.

Phần diện tích đất ở vượt hạn mức của các biệt thự sở hữu Nhà nước sẽ áp dụng mức thu 100% giá đất do UBND thành phố Hà Nội ban hành hằng năm tại thời điểm bán.

Với các trường hợp mua biệt thự chuyển tiếp, thành phố sẽ lấy ngày 25/9/2007 (ngày Nghị quyết 48/2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) làm mốc để tính.

Các đơn vị bán nhà chịu trách nhiệm về tính hợp pháp đối với các hợp đồng mua bán nhà đã ký trước ngày này.

Nếu người đang ở thuê đã ký hợp đồng mua nhà trước 25/9/2007, phần diện tích đất ở trong hạn mức sẽ có mức thu 40% giá đất qui định tại các quyết định 3519 và 35/2004/QĐ-UB về phân loại đường phố nêu trên nhân với hệ số K = 1,8.

Phần diện tích đất ở vượt hạn mức sẽ có mức thu 100% giá đất và cũng nhân với hệ số K = 1,8.

Các hợp đồng mua nhà được ký sau ngày 25/9/2007 cũng có mức thu đối với phần diện tích đất ở trong hạn mức là 40% giá đất tại các quyết định trên, nhân với hệ số K = 2,7 và 100% giá đất do UBND thành phố Hà Nội ban hành hằng năm tại thời điểm bán đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai bán nhà biệt thự đúng đối tượng, đúng giá, nghiêm cấm mọi hành vi trục lợi, gây nhũng nhiễu. 

Từ Nguyên

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 1607 khách Trực tuyến

Quảng cáo