Ashui.com

Tuesday
Jul 05th
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật Vĩnh Long: Kiến nghị đơn giản hóa 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc

Vĩnh Long: Kiến nghị đơn giản hóa 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc

Viết email In

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định số 2433/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

Theo Quyết định này, thông qua phương án đơn giản hóa 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.


Một góc thành phố Vĩnh Long.

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc kiến nghị thời hạn giải quyết rút ngắn thời gian từ 15 ngày còn 14 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sau khi rút ngắn thời gian thực hiện giảm 01 ngày, Sở Xây dựng vẫn đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đúng theo quy định. Đồng thời, việc cắt giảm thời hạn giải quyết này không những giải quyết nhanh cho cá nhân, tổ chức mà còn góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính ở địa phương. Kiến nghị sửa đổi quy định thời gian thực hiện tại Quyết định 1186a/QĐBXD ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề kiến nghị thời hạn giải quyết rút ngắn thời gian từ 10 ngày còn 08 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Số ngày cắt giảm: 02 ngày. Sau khi rút ngắn thời gian thực hiện giảm 02 ngày, Sở Xây dựng vẫn đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đúng theo quy định.

Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc kiến nghị rút ngắn thời gian từ 10 ngày còn 09 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sau khi rút ngắn thời gian thực hiện giảm 01 ngày, Sở Xây dựng vẫn đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đúng theo quy định.

Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam kiến nghị thời hạn giải quyết rút ngắn thời gian từ 10 ngày còn 09 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sau khi rút ngắn thời gian thực hiện giảm 01 ngày, Sở Xây dựng vẫn đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đúng theo quy định.

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam kiến nghị thời hạn giải quyết rút ngắn thời gian từ 10 ngày còn 09 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian thực hiện giảm 01 ngày.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc): Kiến nghị điều chỉnh “Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đã được cấp” thành “Bản gốc chứng chỉ hành nghề còn thời hạn nhưng bị hư hỏng hoặc thay đổi thông tin. Trường hợp bị mất chứng chỉ hành nghề thì phải có cam kết của người đề nghị cấp lại”. Lý do: Khi chứng chỉ hành nghề kiến trúc đã cấp thì cá nhân không thể xuất trình bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu, đồng thời đây là thủ tục cấp lại nên chứng chỉ đã được cấp cần phải thu hồi. Điều chỉnh “Bản gốc chứng chỉ hành nghề còn thời hạn nhưng bị hư hỏng hoặc thay đổi thông tin. Trường hợp bị mất chứng chỉ hành nghề thì phải có cam kết của người đề nghị cấp lại” (đã gửi kiến nghị tại Công văn số 4341/UBND-PVHCC ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Xây dựng). Lợi ích phương án đơn giản hóa, đảm bảo thành phần hồ sơ phản ánh đúng tính chất vấn đề phát sinh.

UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở Xây dựng dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền xử lý sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua. Giao Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các cơ quan có liên quan thực hiện Quyết định này. Căn cứ phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được thông qua tại Quyết định này, xây dựng Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021, tham mưu UBND tỉnh xem xét, kiến nghị Bộ Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Huỳnh Biển

(Báo Xây dựng)

Attachments:
Download this file (2433QD_UBND_VinhLong.pdf)2433QD_UBND_VinhLong.pdf[Quyết định số 2433/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long]582 Kb

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 1858 khách Trực tuyến

Quảng cáo