Ashui.com

Monday
May 23rd
Home Downloads Quyết định phê duyệt QH vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050
Details for Quyết định phê duyệt QH vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050
PropertyValue
NameQuyết định phê duyệt QH vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050
DescriptionQuyết định số 1588/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ninh ngày 28/7/2014 phê duyệt Quy hoạch vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050 đã được UBND Tỉnh Quảng Ninh.
FilesizeEmpty
FiletypePDF (Mime Type: application/pdf)
Created On: 08/07/2014 12:05
Hits4259 Hits
Homepage