Ashui.com

Wednesday
May 18th
Home Downloads Thông tư số 03/2014/TT-BXD
Details for Thông tư số 03/2014/TT-BXD
PropertyValue
NameThông tư số 03/2014/TT-BXD
DescriptionThông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
FilesizeEmpty
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Created On: 03/02/2014 00:44
Hits2940 Hits
Homepage