Ashui.com

Tuesday
Jan 31st
Home Downloads Quyết định số 106/QĐ-TTg phê duyệt định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA
Details for Quyết định số 106/QĐ-TTg phê duyệt định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA
PropertyValue
NameQuyết định số 106/QĐ-TTg phê duyệt định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA
DescriptionQuyết định số 106/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và các khoản vốn vay ưu đãi khác của các nhà tài trợ thời kỳ 2011-2015"
FilesizeEmpty
FiletypePDF (Mime Type: application/pdf)
Created On: 01/21/2012 16:53
Hits4537 Hits
Homepage