Ashui.com

Tuesday
May 24th
Home Downloads Thông tư số 16/2010/TT-BXD
Details for Thông tư số 16/2010/TT-BXD
PropertyValue
NameThông tư số 16/2010/TT-BXD
DescriptionThông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
FilesizeEmpty
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Created On: 09/09/2010 10:03
Hits12553 Hits
Homepage