Ashui.com

Friday
May 27th
Home Downloads Quyết định số 744/QĐ-TTG
Details for Quyết định số 744/QĐ-TTG
PropertyValue
NameQuyết định số 744/QĐ-TTG
DescriptionQuyết định số 744/QĐ-TTG ngày 27/05/2010 về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến gắn với phát triển du lịch.
FilesizeEmpty
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Created On: 06/04/2010 17:48
Hits4772 Hits
Homepage