Ashui.com

Sunday
Jul 03rd
Home Downloads Tóm tắt đồ án Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050
Details for Tóm tắt đồ án Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050
PropertyValue
NameTóm tắt đồ án Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050
DescriptionHồ sơ đầy đủ đồ án bao gồm 468 trang thuyết minh tổng hợp, 100 trang thuyết minh tóm tắt. Hồ sơ bản vẽ gồm 81 bản, 262 trang phụ lục Đánh giá hiện trạng và kinh nghiệm quốc tế.
FilesizeEmpty
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Created On: 02/26/2010 22:11
Hits4476 Hits
Homepage