Ashui.com

Monday
May 23rd
Home Downloads Báo Cáo Phát Triển Việt Nam 2010: "Thể Chế Hiện Đại"
Details for Báo Cáo Phát Triển Việt Nam 2010: "Thể Chế Hiện Đại"
PropertyValue
NameBáo Cáo Phát Triển Việt Nam 2010: "Thể Chế Hiện Đại"
DescriptionBáo cáo Phát triển Việt Nam này tập trung vào việc trao quyền và trách nhiệm giải trình, hai khía cạnh của thể chế hiện đại và là những khía cạnh đổi mới quan trọng nhất của Việt Nam trong hai thập kỷ vừa qua.
FilesizeEmpty
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Created On: 01/06/2010 07:07
Hits6523 Hits
Homepage