Ashui.com

Wednesday
May 18th
Home Downloads Danh sách xếp loại Giải thưởng Loa Thành 2009
Details for Danh sách xếp loại Giải thưởng Loa Thành 2009
PropertyValue
NameDanh sách xếp loại Giải thưởng Loa Thành 2009
DescriptionGiải thưởng Loa Thành dành do đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên các trường thuộc khối Kiến trúc - Xây dựng do 5 cơ quan gồm Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư VN, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Xây Dựng đồng dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật VN.
FilesizeEmpty
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Created On: 11/22/2009 18:13
Hits10025 Hits
Homepage