Ashui.com

Monday
May 23rd
Home Downloads Tài liệu
Tài liệu

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]
Bài tham luận tại Hội thảo “Thông minh + Kết nối: Xu thế phát triển nhà ở và đô thị hiện đại” và triển lãm quốc tế được tổ chức bởi Bộ Xây Dựng, Bộ Thông Tin – Truyền Thông và Công ty Cisco Việt Nam tại Hà Nội (ngày 6/7/2011) và Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 8/7/2011).
Source: www.ren21.net
file icon The Tallest 20 in 2020hot!Tooltip 01/20/2010 Hits: 4130
Source: CTBUH
file icon The Q2 Asia MarketView - 2010hot!Tooltip 09/07/2010 Hits: 4114
Source: CBRE Research Asia
Bài tham luận tại Hội thảo “Thông minh + Kết nối: Xu thế phát triển nhà ở và đô thị hiện đại” và triển lãm quốc tế được tổ chức bởi Bộ Xây Dựng, Bộ Thông Tin – Truyền Thông và Công ty Cisco Việt Nam tại Hà Nội (ngày 6/7/2011) và Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 8/7/2011).
Source: UNESCO
Nguồn: CBRE Vietnam
Nguồn: VietRees.com
Nguồn: VietRees.com
Source: http://www.ctbuh.org
Trang 5 trong tổng số 35