Ashui.com

Tuesday
May 24th
Home Downloads Tài liệu
Tài liệu

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]
Từ ngày 12 đến 26/06/2010 sẽ diễn ra hội thảo Đức-Việt lần đầu tiên về chủ đề Kiến trúc tại Hà Nội. Hội thảo do Công ty Kiến trúc Đức von Gerkan, Marg và Cộng sự (gmp) đề xuất và do Quỹ hỗ trợ gmp (aac-Học viện văn hóa kiến trúc) tiến hành. Hội thảo là một hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Chương trình năm Đức tại Việt Nam 2010.
Source: pritzkerprize.com
file icon CODATU XIII - Programmehot!Tooltip 11/07/2008 Hits: 4826
Codatu XIII - November 12 - 14, 2008 - Ho Chi Minh city (Vietnam) / Topic of the conference : "Sustainable Development Challenges of Transport in Cities of the Developing World: Doing what works".
Nguồn chủ đầu tư: Ban quản lý Khu đại học Phố Hiến
"Báo cáo Đánh giá đô thị hóa ở Việt Nam” (2011) do Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện. Tải bản tiếng Việt tại link: http://www.ashui.com/data/wb_bao_cao_danh_gia_do_thi_hoa_o_viet_nam_2011.pdf
Nguồn: cigos.org
Nguồn: Taoxanh
Nguồn: VietRees.com
Cuộc thi “Ý tưởng Kinh tế Xanh 2010” được Trung tâm ý tưởng Taoxanh và Quỹ phát triển bền vững Foundation Of The Future tổ chức lần đầu tiên trên website http://kinhtexanh.vuontaoxanh.vn, hướng tới đối tượng là mọi công dân Việt Nam có độ tuổi từ 16 – 30 đang sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam hoặc nước ngoài. Cuộc thi được tổ chức phần nào giúp thế hệ trẻ của đất nước hướng sự quan tâm và trách nhiệm tới việc phát triển tương lai bền vững. Cuộc thi mong muốn nhận được những ý tưởng khả thi, ý nghĩa có thể triển khai vào thực tiễn, góp phần xanh hóa nền kinh tế đất nước trong thời gian tới.
Hồ sơ đầy đủ đồ án bao gồm 468 trang thuyết minh tổng hợp, 100 trang thuyết minh tóm tắt. Hồ sơ bản vẽ gồm 81 bản, 262 trang phụ lục Đánh giá hiện trạng và kinh nghiệm quốc tế.
Trang 3 trong tổng số 35