Ashui.com

Monday
Jul 04th
Home Downloads Tài liệu
Tài liệu

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]
Thực hiện Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08/6/2017 của Quốc hội và Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 11/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công xây dựng Luật Kiến trúc; Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và để việc soạn thảo, ban hành Luật Kiến trúc đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ, Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị Quý Cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Luật Kiến trúc và gửi Bộ Xây dựng (Vụ Quy hoạch Kiến trúc – 37 Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội) và gửi file điện tử vào hòm thư: thangant@gmail.com tạo thuận lợi cho việc tổng hợp ý kiến.
By Michael Digregorio, Nguyen Tri Thanh, and Le Quang Trung / Proof of Concept Report: This ground-breaking report is the first effort globally to undertake comparative assessment of city resilience across a large cohort of cities within a single country. It provides a comprehensive view of strengths and weaknesses across 12 core areas and a number of subindicators, and can be used by government agencies, international development partners and others to foster greater awareness and action on resilience building in Vietnam. We also believe that lessons from developing the Vietnam index will be valuable as a guide to other governments and agencies committed to enhancing urban resilience. https://asiafoundation.org/publication/the-vietnam-city-resilience-index/ (javascript:mctmp(0);)
Trang 35 trong tổng số 35