Ashui.com

Friday
May 20th
Home Downloads Tài liệu
Tài liệu

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]
This list is composed on Tuesday 19th of January 2010 07:03:10 PM (CST) from the CTBUH Tall Buildings Database.
The 13th Asian Congress of Architects - Busan, Korea - 27/10/2008 to 01/11/2008
Source: PritzkerPrize.com
Source: PritzkerPrize.com
file icon 2012 Green Good Design Awardshot!Tooltip 06/20/2012 Hits: 3287
Source: The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies (http://europeanarch.com/ (http://europeanarch.com/))
Wang Shu of The People’s Republic of China is the 2012 Pritzker Architecture Prize Laureate / Source: pritzkerprize.com
Source: pritzkerprize.com
This year, for the first time, aac is offering a workshop in Vietnam.  The workshop focuses on the architectural design of a new campus for the Vietnamese-German University (VGU) in Ho-Chi-Minh City. The event is hosted in corporation with the Vietnamese Architecture Association (VAA). The workshop takes place in Hanoi, Vietnam, between 11th - 25th June 2010.Participants are selected by application process. The application process is open to young vietnamese architects, as well as vietnamese graduates and students studying architecture. Submission deadline for the written application is 31st March 2010. Details on how to apply and required submission documents, are listed in the workshop prospectus, which is ready for download here. The workshop is part of the official celebration programme "Germany in Vietnam 2010".
Từ ngày 12 đến 26/06/2010 sẽ diễn ra hội thảo Đức-Việt lần đầu tiên về chủ đề Kiến trúc tại Hà Nội. Hội thảo do Công ty Kiến trúc Đức von Gerkan, Marg và Cộng sự (gmp) đề xuất và do Quỹ hỗ trợ gmp (aac-Học viện văn hóa kiến trúc) tiến hành. Hội thảo là một hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Chương trình năm Đức tại Việt Nam 2010.
Bài tham luận tại Hội thảo “Thông minh + Kết nối: Xu thế phát triển nhà ở và đô thị hiện đại” và triển lãm quốc tế được tổ chức bởi Bộ Xây Dựng, Bộ Thông Tin – Truyền Thông và Công ty Cisco Việt Nam tại Hà Nội (ngày 6/7/2011) và Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 8/7/2011).
Trang 1 trong tổng số 35