Ashui.com

Thursday
Dec 09th
Home Đoàn Chủ tịch
Viết email In

DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH KHÓA IV (2014 - 2019)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1.

Đỗ Hoàng Ân

Phó Chủ tịch Hội khóa III

2.

Trần Quốc Bảo

UV ĐCT Hội khóa III

3.

Trần Ngọc Chính

Chủ tịch Hội khóa IV

4.

Đỗ Viết Chiến

Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị - Bộ XD

5.

Khoa Năng Du

Chủ tịch Hội QH PTĐT Hải Phòng

6.

Trần Chí Dũng

UV ĐCT Hội khóa III

7.

Vương Anh Dũng

Vụ trưởng Vụ Kiến trúc - Quy hoạch, Bộ Xây dựng

8.

Nguyễn Ngọc Điệp

UV ĐCT Hội khóa III, Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành - Văn phòng Chính phủ

9.

Nguyễn Hữu Đức

Vụ trưởng Vụ CQ địa phương- Bộ Nội Vụ

10.

Lưu Đức Hải

Phó chủ tịch Hội khóa III

11.

Ngô Trung Hải

Phó chủ tịch Hội khóa III

12.

Đỗ Hậu

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội khóa III

13.

Nguyễn Trọng Hòa

Phó chủ tịch Hội khóa III

14.

Hoàng Quang Huy

Phó chủ tịch Hội khóa III

15.

Ngô Quang Hùng

Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Miền Nam

16.

Lê Hồng Kế

UV ĐCT Hội khóa III , Viện trưởng Viện Môi trường và Quy hoạch PTBV

17.

Đỗ Tú Lan

UV ĐCT Hội khóa III

18.

Nguyễn Tố Lăng

UV ĐCT Hội khóa III , Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

19.

Phan Thị Mỹ Linh

UV ĐCT Hội khóa III , Thứ trưởng Bộ Xây dựng

20.

Vương Ngọc Lưu

Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc

21.

Nguyễn Thị Nga

UV ĐCT Hội khóa III, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG

22.

Lê Thị Thuý Ngà

UV ĐCT Hội khóa III , Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Cường

23.

Đào Ngọc Nghiêm

UV ĐCT Hội khóa III

24.

Nguyễn Hoài Nam

Phó GĐ Sở Kiến trúc Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh

25.

Lê Đình Nam

UV ĐCT Hội khóa III , Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Thanh Hoá

26.

Lã Thị Kim Ngân

UV ĐCT Hội khóa III

27.

Trần Văn Thành

UV ĐCT Hội khóa III , Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị TP HCM

28.

Nguyễn Hồng Tiến

Cục trưởng Cục kỹ thuật Hạ tầng - Bộ XD

29.

Nguyễn Việt Tiến

UV ĐCT Hội khóa III , Chủ tịch Hội Quy hoạch PTĐT Thừa Thiên Huế

30.

Phạm Tứ

UV ĐCT Hội khóa III, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

31.

Tô Anh Tuấn

UV ĐCT Hội khóa III , Nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP. Hà Nội

32.

Dương Đức Tuấn

Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm

33.

Lê Tuấn

UV ĐCT Hội khóa III , Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phân Tư vấn & Thiết kế Kiến trúc Việt Nam (DAC)

34.

Hoàng Đạo Kính

UV BCH Hội khóa III