Ashui.com

Friday
Jul 01st
Home Chuyên mục Quy hoạch đô thị Tài liệu: "Các thành phố đang phát triển - Chìa khóa để tìm hiểu và hành động"

Tài liệu: "Các thành phố đang phát triển - Chìa khóa để tìm hiểu và hành động"

Viết email In

Cuốn "Các thành phố đang phát triển - Chìa khóa để tìm hiểu và hành động" của Cục Kinh tế và Quốc tế, thuộc Bộ Sinh thái, Phát triển và Quy hoạch bền vững (Pháp), 2007.

Cuốn sách trình bày tổng hợp các chủ đề liên quan đến đô thị, bao gồm những vấn đề của các quốc gia không thuộc OCDE, nhằm cung cấp một số kiến thức cơ bản giúp người đọc không phải là chuyên gia cũng có thể hiểu rõ hơn các vấn đề ở đô thị.

Cuốn sách chia làm 2 phần: phần đầu là những kiến thức và những vấn đề liên quan đến quản lý đô thị, phần hai nói về những vấn đề chính của phát triển đô thị. Cuối sách đề cập đến các mối quan hệ hợp tác giữa các thành phố.  


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo