JICA hỗ trợ việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính tại Việt Nam

Thứ tư, 11 Tháng 4 2012 15:46 TTXVN
In

Ngày 10/4, tại Hà Nội, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cùng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp tổ chức cuộc họp về “Dự án tăng cường năng lực kiểm kê quốc gia khí nhà kính tại Việt Nam.”

Dự án nhằm giúp Chính phủ Việt Nam đề ra những kế hoạch, biện pháp để giảm phát thải khí nhà kính phù hợp với năng lực của Việt Nam, được thực hiện từ tháng 5/2011-2/2014.

Dự án được coi là một hoạt động tăng cường năng lực xúc tiến kiểm kê quốc gia khí nhà kính mà Chính phủ Nhật Bản thông qua tổ chức JICA hỗ trợ Việt Nam thực hiện với đối tác là Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nguồn vốn được Chính phủ Nhật Bản tài trợ theo nguồn hỗ trợ chính thức là trên 3 triệu USD.

Cho đến nay, Dự án đã đạt được kết quả như mong muốn là xác định, sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục cần thiết để cải thiện hệ thống phát thải khí nhà kính và Dự thảo lộ trình cải thiện hệ thống này tại Việt Nam; nghiên cứu, phân tích sắp xếp tổ chức cho công tác cải thiện khí thải nhà kính và đề xuất sắp xếp thể chế giữa các bộ ngành, cơ quan liên quan.

Dự án cũng đã phân tích tình hình thu thập số liệu trong các đợt kiểm tra khí thải nhà kính trước đây và đề xuất khung thu thập dữ liệu để tính toán phát thải/hấp thụ trong kiểm kê khí nhà kính quốc gia; dự thảo tài liệu Hướng dẫn của UNFCCC về Hệ thống quốc gia kiểm kê khí nhà kính và khuyến nghị cho Việt Nam...

Bà Takako Ono, Cố vấn trưởng Dự án cho biết năm 2012, JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện ba nhiệm vụ chính gồm đánh giá năng lực của các bên liên quan về kiểm kê khí nhà kính (04-05/2012); nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức phục vụ công tác kiểm kê 2005 (12/2012-3/2013); triển khai các hoạt động kiểm soát bảo đảm chất lượng (QA) cho việc kiểm kê của dự án.

Hiện tổng lượng phát thải khí nhà kính lĩnh vực nông nghiệp khoảng 65,091 nghìn tấn CO2 tương đương, chiếm 43,1% tổng lượng phát thải khí nhà kính của Việt Nam.

Các nguồn phát thải chính là từ hoạt động canh tác lúa và canh tác đất nông nghiệp. Ngoài lượng phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực nông nghiệp còn có rất nhiều lĩnh vực khác.

Do đó, dự án tăng cường năng lực kiểm kê quốc gia khí nhà kính sẽ giúp Chính phủ Việt Nam đề ra những kế hoạch, biện pháp để góp phần giảm tình trạng trên./.

Lý Thanh Hương


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: